Gra terapeutyczna „Grunt to korzenie”

Gra terapeutyczna „Grunt to korzenie”

Terapeutyczna gra „GRUNT TO KORZENIE“ została stworzona przez terapeutkę rodzinną Sabine Lück w oparciu o koncepcję Generation-Code®, którą opracowała wraz z Ingrid Alexander. Pozwala ona na odkrywczą podróż do Twoich przodków i zrozumienie oraz uświadomienie sobie międzypokoleniowego przekazywania radości, smutków i traum, które być może objawiają się w Twoim życiu.

Sesja indywidualna (spotkanie trwa zwykle 60 – 90 minut) – 400 PLN

Umów się na spotkanie

Czym jest kod generacji?

Większość ludzi już jako dziecko rozwija nieświadomą lojalność wobec matki, ojca i przodków. Zamiast żyć po swojemu, starają się realizować niespełnione marzenia poprzednich pokoleń lub zrekompensować im doznane krzywdy czy niedostatki. Rozszyfrowanie własnego kodu rodzinnego i zerwanie umowy lojalności dziecka uwalnia nas i umożliwia pełny rozwój naszego potencjału.

Bez naszych przodków nie bylibyśmy ludźmi, którymi jesteśmy dzisiaj. Dziedziczymy nie tylko ich bogactwa i długi, wygląd i fizyczne usposobienie, ale także ich rany i blizny na ich duszach. Zwykle dzieje się to nieświadomie. Powtarza się to w każdym pokoleniu i powstaje bardzo osobisty kod generacji, który blokuje rozwój naszego własnego potencjału na rzecz uzdrowienia przodków. Oczywiście dziedziczymy po naszych przodkach także doświadczenia, przekonania i zachowania, które nas wspierają. Warto spróbować sobie uświadomić, jakie zdarzenia z życia naszego rodu, mogą mieć wpływ na nasze obecne życie, stosunki z ludźmi, wybór partnerów czy pracy, nasze lęki i obawy.

Objawy takie jak zaburzenia odżywiania, depresja, a także zaburzenia lękowe mogą być spowodowane nieprzetworzonymi traumami, które na poziomie ekspresji i genów przekazywane są kolejnym pokoleniom i czasami pojawiają się nagle dopiero po 2-3 pokoleniach.

Proces terapeutyczny, którego doświadczysz z pomocą gry „Grunt to korzenie” daje możliwość rozwiązania nieświadomych uwikłań transgeneracyjnych.

Terapeutki Alexander/Lück wykorzystują między innymi specjalny tryb działania mózgu, który umożliwia emocjonalną podróż w przeszłość na osi czasu i doświadczenie opieki przodków. W ten sposób można zatrzymać w nas pokoleniowe wzorce bolesnej transmisji, tworząc pozytywne, „alternatywne” wspomnienia. Z tych nowych doświadczeń, wyłaniają się nowe plany życiowe, które odpowiadają prawdziwym potencjałom i które umożliwiają rozwiązanie nieświadomej „umowy lojalności” zawartej w dzieciństwie z rodzicami.

Doświadczenia przodków nie muszą decydować o naszym szczęściu czy cierpieniu w życiu.

Jeśli chcesz:

  • dotrzeć do korzeni swoich zachowań, przekonań, niewytłumaczalnych lęków czy zaburzeń,
  • przyjrzeć się swoim i rodowym potencjałom,
  • odkryć, co zostało Ci przekazane przez Twoich przodków, i co z tego Cię uskrzydla, a co blokuje,
  • uwolnić się od rodowej lojalności i zacząć rozwijać swój prawdziwy potencjał,

to ten proces jest dla Ciebie. Zapraszam:)