Psychoterapia

 • Home
 • Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA

Psychoterapia systemowa kojarzona jest zwykle z terapią rodzinną, jednak z powodzeniem stosowana jest w terapii indywidualnej, par oraz u osób, które zmagają się z takimi problemami, jak:

 • problemy wychowawcze
 • nerwica
 • zaburzenia emocjonalne
 • uzależnienia
 • trauma
 • stres
 • zaburzenia koncentracji
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • borderline
 • uzależnienie od internetu, social media, gier
 • wahania nastroju
 • depresja
 • zaburzenia pamięci
 • niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia osobowości
 • brak komunikacji w związku
 • niska motywacja
 • żałoba
 • syndrom DDA, DDD

Oferta: konsultacje / psychoterapia Rumia; konsultacje / psychoterapia Gdynia; konsultacje / psychoterapia Reda

 DLA DOROSŁYCH

Oferuję konsultacje i terapie dla osób cierpiących m.in. na:

 • szeroko pojęte zaburzenia emocjonalne,
 • problemy w relacjach międzyludzkich,
 • problemy w związkach,
 • objawy psychosomatyczne powiązane ze stresem,
 • problemy z pamięcią i koncentracją,
 • a także dla osób pragnących odnaleźć siebie i zwiększyć poziom odczuwania satysfakcji z życia.
Psychoterapia dla mężczyzn

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Na tym etapie życia wszelka motywacja i pozytywne doświadczenia mają potężne znaczenie dla odnajdywania sił twórczych w życiu.

Cokolwiek wydarzy się w życiu dziecka, zawsze możemy podjąć odpowiednią decyzję i mieć wpływ na dalszy bieg.

W zależności od indywidualnych preferencji prowadzę cykl spotkań. Zdarza się, że jedna konsultacja wystarczy by z problemu przejść w rozwiązanie. W pewnym języku jedno słowo określa zarówno problem jak i zasób możliwości, ponieważ problemy są wyzwaniem dla naszej mocy i zdolności.

W PRZYPADKACH PILNYCH DZIAŁAM NATYCHMIAST.

Gabinet psychoterapeutyczny

PSYCHOTERAPIA RUMIA

psychoterapeuta Rumia

jak wygląda psychoterapia?

Psychoterapia opiera się na rozmowie i wspólnym odkrywaniu drogi do zmiany. Pierwsze spotkania mają zwykle charakter konsultacji wstępnych. Ich celem jest rozpoznanie problemu, określenie oczekiwań i kierunku psychoterapii. Z reguły ten etap kończy się zawarciem kontraktu – umowy pomiędzy klientem i psychoterapeutą, która określa zasady współpracy np. długość trwania sesji, ich częstotliwość czy koszt. Jest to również czas na przekonanie się, czy dany psychoterapeuta i proponowana forma psychoterapii jest dla Ciebie odpowiednia. Jeśli nie, to na tym etapie można zakończyć spotkania.

Sesja terapeutyczna trwa około 50 min. i zwykle odbywa się raz w tygodniu. Długość czasu trwania całej terapii to kwestia indywidualna.

Pracuję w nurcie psychoterapii systemowej, której podstawą jest kontekst społeczny w jakim żyje osoba zgłaszająca się na terapię. Wszyscy jesteśmy częścią wielu systemów, które sami współtworzymy i które silnie na nas wpływają. Najważniejszym systemem, w jakim funkcjonujemy jest rodzina, ale także szkoła, praca, znajomi, itp. Problemy emocjonalne często są wynikiem zaburzonej komunikacji pomiędzy jednostkami w danej grupie ludzi. W związku z tym psychoterapia systemowa koncentruje się na procesach i relacjach, które łączą poszczególne bliskie sobie osoby.

Psychoterapia systemowa jest także doskonałym środkiem wspomagającym leczenie psychiatryczne pomagając powrócić do normalnego funkcjonowania i nawiązywania zdrowych relacji z ludźmi.

Na psychoterapię mogą zgłaszać się również osoby odczuwające chęć rozwoju osobistego i poznania siebie, nie akceptujące siebie lub swoich relacji w rodzinie, pracy, uczelni, a przede wszystkim głęboko zmotywowane do wprowadzania zmian w swoim życiu.

Koterapia

Koterapia polega na współpracy dwóch (lub więcej) psychoterapeutów podczas jednego procesu terapeutycznego. Konsultacje oraz terapie rodzinne czy małżeńskie prowadzę także w koterapii z psychologiem Anną Piotrowicz:

Anna Piotrowicz

„Jestem psychologiem, mediatorem, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyłam pierwszy stopień kursu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach przy Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie oraz szkolenie specjalistyczne w zakresie metody pracy z dziećmi i rodzicami: „Dam radę” oraz metody ” Jestem z Ciebie dumny”, ukończyłam III kurs terapii behawioralnej. Pracuję w szkole międzynarodowej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej, konsultuję dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nieustannie rozwijam się uczestnicząc w wielu branżowych szkoleniach, konferencjach, seminariach.”
Anna Piotrowicz