Terapia rodzinna

Zapraszam na konsultacje i terapie dla rodzin, jeśli:

 • w rodzinie narastają konflikty, których nie potraficie rozwiązać samodzielnie,
 • nie potraficie porozumieć się z dzieckiem,
 • dzieci sprawiają trudności wychowawcze,
 • rodzina doświadczyła śmierci lub ciężkiej choroby bliskiej osoby,
 • uzależnienie członka rodziny wpływa na funkcjonowanie rodziny,
 • musicie poradzić sobie z separacją, rozwodem, związkiem na odległość (gdy jedno z Was pracuje za granicą)

Terapię rodzinną obecnie prowadzę w Rumii oraz w Gdańsku. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Co możecie osiągnąć?

 • spojrzenie na zaistniały konflikt z innej perspektywy
 • odnalezienie źródła problemu
 • pokłady wzajemnej miłości i cierpliwości
 • porozumienie i szacunek
 • nowe sposoby na funkcjonowanie rodziny
Terapia dla rodzin

Na czym polega terapia rodzinna?

Wszyscy zaczynamy to życie od rodziny, bez względu na to, czy ta rodzina składa się z krewnych, adoptowanych rodziców czy rodziny zastępczej. Ta rodzina wpływa na każdy aspekt naszego życia, od pierwszych jego chwil aż do ostatnich.

Nasza rodzina wpływa na to, kim jesteśmy i kim się stajemy, zarówno na lepsze, jak i na gorsze. Uczymy się naszego słownictwa, naszych przyzwyczajeń, naszych zwyczajów i rytuałów oraz tego, jak postrzegać i obserwować otaczający nas świat.

Dowiadujemy się również, jak kochać i jak współdziałać z innymi z tych pierwszych ważnych relacji. Jeśli urodzimy się w zdrowej rodzinie o zdrowych relacjach, prawdopodobnie nauczymy się utrzymywać zdrowe relacje. Jeśli urodzimy się w dysfunkcyjnej rodzinie, w której komunikacja jest zaburzona, możemy również mieć problemy z nawiązaniem kontaktu z innymi.

Prawie wszystkie rodziny spotykają się z jakąś dysfunkcją, ale większość rodzin zachowuje lub odzyskuje poczucie jedności i szczęścia.

Terapia rodzinna oferuje rodzinom sposób na rozwój lub utrzymanie zdrowej, funkcjonalnej rodziny. Ma ona na celu rozwiązywanie konkretnych problemów wpływających na zdrowie i funkcjonowanie rodziny. Może być stosowana do pomocy rodzinie w trudnym dla niej okresie, poważnych zmianach oraz problemach ze zdrowiem psychicznym lub behawioralnym członków rodziny.

Dzięki dużemu doświadczeniu skutecznie potrafię pomóc między innymi w przypadku:

 • Osobistych konfliktów w parach lub rodzinach
 • Nieoczekiwanej choroby, śmierci lub bezrobocia
 • Problemów behawioralnych u dzieci i młodzieży (zobacz też: PSYCHOTERAPIA DLA MŁODZIEŻY)
 • Rozwodu lub separacji
 • Problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja i lęk.

Celem terapii jest pomoc członkom rodziny w poprawie komunikacji, rozwiązywaniu problemów rodzinnych, zrozumieniu i radzeniu sobie w specjalnych sytuacjach rodzinnych oraz tworzeniu lepiej funkcjonującego środowiska domowego.
Szerzej, cele terapii rodzinnej zależą od problemów klientów. Poniżej przykładowe scenariusze i cele psychoterapii:

 • Problemy wynikające z granic międzypokoleniowych, na przykład gdy rodzice dzielą dom z dziadkami lub dzieci wychowywane są przez dziadków:
  W tym przypadku celem jest poprawa komunikacji i pomoc członkom rodziny w ustaleniu zdrowych granic.
 • Rodziny odbiegające od norm społecznych (niezamężni rodzice, pary homoseksualne wychowujące dzieci itp.):
  Celem nie zawsze jest rozwiązywanie konkretnych problemów wewnętrznych, ale członkowie rodziny mogą potrzebować pomocy w radzeniu sobie z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak postawy społeczne.
 • Członkowie rodziny pochodzący z różnych środowisk rasowych, kulturowych lub religijnych:
  Celem w tym przypadku jest pomoc członkom rodziny w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem i rozwijaniu zdrowych relacji.
 • Jeden członek rodziny przechodzi terapię indywidualną:
  Kiedy jeden członek rodziny przechodzi własną psychoterapię ale otrzymuje ograniczone wsparcie od innych członków rodziny, celem jest ułatwienie większej empatii i zrozumienia dla jednostki w rodzinie oraz zapewnienie wsparcia dla kontynuowania leczenia.
 • Problemy pacjenta wydają się nierozerwalnie związane z problemami z innymi członkami rodziny:
  W przypadkach, gdy problem lub problemy są głęboko zakorzenione w problemach z innymi członkami rodziny, celem jest zajęcie się każdą z przyczyn problemów i rozwiązanie lub złagodzenie ich skutków.
 • Mieszana rodzina:
  Mieszane rodziny mogą cierpieć z powodu problemów specyficznych dla ich sytuacji. W rodzinach mieszanych celem terapii rodzinnej jest zwiększenie zrozumienia i ułatwienie zdrowych interakcji między członkami rodziny