Blog

  • Home
  • Blog
  • Odstresuj głowę, uwolnij ciało – Gimnastyka Mózgu

BLOG POŚWIĘCONY TEMATYCE PSYCHOEDUKACYJNEJ

Gimnastyka mózgu warsztaty

Odstresuj głowę, uwolnij ciało – Gimnastyka Mózgu

Kategoria: Warsztaty

Warsztaty w ramach Festiwalu Świadomej Pracy z Ciałem, 7 i 8 kwietnia 2018 roku, Laboratorium Innowacji Społecznych, Gdynia

GIMNASTYKA MÓZGU DLA DOROSŁYCH I DZIECI

Zajęcia z gimnastyki mózgu służą do tego by w pełni poczuć swoje ciało, a co za tym idzie polepszyć wieloaspektowo wszelkie działania w życiu, tak u dorosłych osób jak i dzieci.

Przeprowadzone badania wykazały, że u dzieci z trudnościami w nauce występował problem zaburzeń somatognozji czyli braku świadomości ciała, a jest to umiejętność potrzebna każdemu człowiekowi. Jeśli dziecko dysponuje dobrą świadomością własnego ciała lepiej radzi sobie w przedszkolu oraz w szkole, a następnie z wieloma nowymi zadaniami w dorosłym życiu.

Podczas warsztatu ukierunkowane , ale powszechne ruchy ciała będą służyły do tworzenia się nowych połączeń neuronowych między prawą, a lewą półkulą mózgową, poprawią integrację prawej i lewej strony ciała, zapewnią regulację napięcia mięśniowego, świadomość ciała jako całości.

Sprawność umysłowa to nie tylko inteligencja, ale także procesy fizjologiczne, nerwowe, biochemiczne, bioelektryczne.

„ Nie ma leniwych, agresywnych, złych dzieci,

są tylko takie, którym uniemożliwiono uczenie się

naturalną dla nich drogą”

-dr Paul E. Dennison twórca programu Gimnastyki Mózgu

Gimnastyka mózgu wspiera naturalny rozwój człowieka, bez względu na jego wiek, wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować, wzmacnia się układ równowagi (tzw. zmysł przedsionkowy), usuwa się napięcie, redukuje stres zgromadzony w ciele.

Współczesny świat stawia wiele wyzwań nam dorosłym, co dopiero dzieciom,

Napięcia, stresy w naturalny sposób podczas ćwiczeń „ zrzuca się”, a zdrowego ruchu w obecnych czasach jest zazwyczaj zbyt mało, dzieci nie chodzą już na dwór skakać w skakankę, zniknęły zabawy na wolnym powietrzu, my często również ograniczamy ruch do minimum.

Nie ma możliwości na w pełni harmonijny rozwój, przyswajanie wiedzy, racjonalne myślenie nie redukując stresu nagromadzonego w ciele. Wykorzystanie ćwiczeń Gimnastyki Mózgu w formie zabawy jest alternatywą by podnieść efektywność szeroko rozumianej jakości życia, a dla dzieci efektów w nauce.

Podczas warsztatów będzie można poznać pozytywne doświadczenia z ruchów; przygotować umysł na przyjęcie nowych informacji.

Ćwiczenia są lekkie, radosne i miłe, wspomogą więź rodzica z dzieckiem, dziecka z rodzicem, z bliskim krewnym, przestrzeń dla zmian, harmonię w przestrzeni własnego ciała.

Warsztat jest propozycją na spędzenie w domu 15 minut czasu z dzieckiem w sposób budujący radosną możliwość do wielopłaszczyznowego rozwoju.

Pozytywne doświadczenia w ciele podczas spotkań wpiszą się w tak zwaną pamięć ciała, pozwoli to później na korzystanie i poszerzanie wiedzy o sobie i otaczającym świecie.

„Podczas warsztatu koncentruję się bardziej na procesie niż oczekiwaniu na rezultaty, realizuję swoją pracę z każdą osobą poprzez porozumienie i szacunek , brak diagnozowania, etykietowania, zaleceń, leczenia, postrzegam siebie jako pomocnika zaangażowanego w naturalny proces twórczy poprzez ujawnianie możliwości dzięki ćwiczeniom ruchowym.”- prowadząca warsztat Aleksandra Zawadowska

Ilość miejsc na warsztat jest ograniczona.

Obowiązują zapisy.

Zapraszamy na zajęcia w luźnym stroju, nie krępującym ruchów.

Warto wziąć karimatę, jeśli ktoś ma (nie jest to konieczne)