Szybkie czytanie

Warsztaty szybkie czytanie

RADOŚĆ Z CZYTANIA I UCZENIA SIĘ
KURS SZYBKIEGO CZYTANIA, ORTOGRAFII I ROZWOJU INTELEKTU

 • czytanie ze zrozumieniem
 • techniki pamięciowe
 • ortografia
 • kinezjologia edukacyjna z elementami coachingu

Czas trwania: +- 90 min.
Ilość spotkań: +- 24

DLA DZIECI OD 5 LAT

 • gimnastyka mózgu usprawniająca procesy uczenia się;
 • ćwiczenia na koncentrację;
 • przyspieszenie tempa czytania ze zrozumieniem;
 • zapamiętanie słów z trudnością ortograficzną wyrazów abstrakcyjnych

Grupa max 3 dzieci

Szybkie czytanie warsztaty
szybkie czytanie dla dorosłych

DLA DOROSŁYCH

SESJE VIP WEDŁUG POTRZEB KLIENTA

 • program ok.2500 słów z trudnością ortograficzną;
 • szybkie zapamiętywanie wiedzy potrzebnej do pracy;
 • techniki pamięciowe – ciągi cyfr;
 • szybkie czytanie ze zrozumieniem
 • wystąpienia publiczne

Sposób pracy ustalany indywidualnie