Psychoterapia dla młodzieży

Zapraszam na konsultacje i terapię dla młodzieży, w przypadku:

 • nadmiernej nieśmiałości, niskiej samooceny,
 • poczucia osamotnienia i lęku,
 • trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi ,
 • konfliktów z rodzicami / rodzeństwem,
 • obniżonego nastroju lub młodzieńczej depresji,
 • problemów z zaburzeniami odżywiania,
 • długotrwałego stresu, przeżytej traumy
 • utraty bliskiej osoby,
 • poczucia braku sensu życia,
 • doświadczenia przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • pojawiających się ryzykownych zachowań
 • niepokojącego uzależnienia od internetu, social media, gier

Co możesz osiągnąć?

 • możliwość rozmowy z psychoterapeutą o osobistych problemach
 • odnalezienie źródła problemu
 • możliwość nazwania i zrozumienia własnych uczuć i przeżyć
 • podniesienie samooceny
 • poprawę relacji z rówieśnikami i rodzicami
 • umiejętność radzenia sobie z problemami i stresem
 • odzyskanie radości i zadowolenia z życia
 • odzyskanie wiary we własne siły
tarapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży Rumia / Reda

Okres dorastania to dla nastolatków czas pełen wyzwań, zmian i niepewności. I tak już niełatwe relacje z rodzicami i rówieśnikami utrudnia jeszcze burza silnych i szybko zmieniających się emocji. Dążenie do niezależności walczy z potrzebą bezpieczeństwa, wsparcia i akceptacji.
Jako psychoterapeuta i doświadczony pedagog prowadzę psychoterapię indywidualną dla młodzieży. Terapia to cykl spotkań pozwalających młodej osobie poznać istotę problemu, z którym się zgłasza oraz nauczyć się, jak sobie z nim poradzić. Podmiotem psychoterapii są z jednej strony dzieci i młodzież, których zachowanie budzi niepokój, cierpiące na zaburzenia emocjonalne lub mające problemy z komunikacją z innymi, z drugiej zaś – rodzicie i opiekunowie, których czynny udział w procesie psychoterapii młodej osoby jest koniecznym warunkiem uzyskania pożądanych, pozytywnych zmian.

Spotkania terapeutyczne prowadzę w gabinetach psychoterapii w Rumii oraz w Gdańsku. Czas jednej sesji to zwykle 55-60 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb młodego człowieka.
Psychoterapia dla nastolatków poprzedzona jest konsultacją (od jednego do trzech spotkań).  Zdarza się, że już jedna konsultacja wystarczy, by z problemu przejść w rozwiązanie. W przypadku osób niepełnoletnich konsultacja odbywa się z rodzicem bądź opiekunem młodej osoby. Często jest tak, że po uzgodnieniu z rodzicem, na następne sesje nastolatek przychodzi już sam. Osoba, która ukończyła 18. rok życia na terapię może zgłosić się samodzielnie. W trakcie konsultacji zapoznaję się ze zgłaszanymi problemami i ustalam z pacjentem cele i metody pracy terapeutycznej oraz okres trwania psychoterapii.